IntranetUseful Links Sponsors Sitemap Contact Us Utility

Faculty

DerekWong

Fai WONG (Derek)

Associate professor

Research interest: Natural Language Processing, Machine Translation

More

LidiaChao

Sam CHAO (Lidia)

Research interest:

Bioinformatics, Natural Language Processing, Intelligent Learning Methodologies, Data Mining, Machine Learning, Knowledge Discovery, and Information Retrieval

More

AnaLeal

Ana Luisa V. LEAL

Assistant Professor FAH/Portuguese

Research interest: Discourse Analyses and Text Linguistics, Natural Language Processing, Computational Linguistics, Automatic Translation, Treatment Automatic of Language

More

PhD Students

 • Guanhua CHEN
 • Tao FANG
 • Xinyu MA
 • Shudong LIU
 • Jianjui PANG
 • Yu WAN
 • Shanshan WANG
 • Songsheng WANG
 • Mingzhou XU
 • Runzhe ZHAN
 • Cuilian ZHANG

Master Students

 • Chi Seng CHEANG
 • Zefeng DU
 • Zhihong HUANG
 • Zhaocong LI
 • Jie LIU
 • Xinkun MA
 • Wai Lei SONG
 • Yanming SUN
 • Bei XU
 • TianJiao XU
 • Yutong YAO
 • Yang YU

Laboratory Technicians

 • Francisco Oliveira

Former Members

 • Chi Hong AO
 • Rui CHEN
 • Yixun CHEN
 • Haihua DU
 • Pui Chi FONG
 • Lifeng HAN
 • Liangye HE
 • Anna HO
 • Iok Sai HONG
 • Shuyan HUANG
 • Qiuping HUANG
 • Yujia HUO
 • Chongman LEONG
 • Ka Seng LEONG
 • Ying LI
 • Zhen LI
 • Shuo LI
 • Yiping LI
 • Xuebo LIU
 • Yi LU
 • Chi Wai TANG
 • Liang TIAN
 • Yu TONG
 • Yiming WANG
 • Longyue WANG
 • Junwen XING
 • Baosong YANG
 • Xiaodong ZENG
 • Yikai ZHOU
 • Ling ZHU
 • Hao ZONG